Mahmúd Abbász ENSZ Közgyűlés előtt elhangzott beszédének szövege

0

ujkelet.live

A Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász pénteken elhangzott beszéde az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén, New Yorkban:

Az alábbiak nem tükrözik az Új Kelet Live álláspontját, támogatását vagy véleményét

,,Az Irgalmas Allah nevében

Őexcellenciája Kőrösi Csaba úr, az ENSZ Közgyűlésének elnöke, Őexcellenciája António Guterres úr, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, hölgyeim és uraim, küldöttségek vezetői és tagjai, békesség, irgalom és Isten áldása.

Több mint tizennégy millió palesztin nevében beszélek Önökhöz, akiknek szülei és nagyszülei hetvennégy évvel ezelőtt élték át a ‘Nakba’ tragédiáját, és még mindig ennek a ‘Nakbá-nak a hatásait élik, ami az emberiség szégyene, különösen azoké, akik összeesküdtek, megtervezték és végrehajtották ezt a szörnyű bűnt.

Nakba vagy katasztrófa, a palesztinok gyásznapja, melyen “kitelepítésük” évfordulójára emlékeznek – a szerk..

Ráadásul több mint ötmillió palesztin szenved ötvennégy éve az izraeli katonai megszállás alatt.

Ma a palesztin nép nevében, amelyhez büszkén tartozom, elmondom önöknek, hogy az izraeli megszállási politikának köszönhetően az igazságosságon és a nemzetközi jogon alapuló béke megvalósításába vetett bizalmunk fogyóban van. Meg akarják ölni a még lelkünkben maradt reményt?

Világossá vált, hölgyeim és uraim, hogy Izrael, amely megtagadja a nemzetközi legitimitás határozatait, úgy döntött, hogy nem lesz partnerünk a békefolyamatban. Izrael az, aki tönkretette a Palesztinai Felszabadítási Szervezettel aláírt oslói megállapodást. Ő az, aki jelenlegi politikájával előre megfontolt és eltökélt a kétállami-megoldás lerombolása mellett, ami meggyőző bizonyítékokkal alátámasztja, hogy nem a békében, hanem a brutális erővel és agresszióval való kész tények kikényszerítésének politikájában hisz, és ezért már nincs többé izraeli partner, akivel beszélni lehetne.

Ezzel véget vet a velünk fennálló szerződéses kapcsolatnak, és a Palesztina Állam és Izrael közötti viszonyt egy megszálló állam és egy megszállt nép közötti kapcsolattá teszi. Izraellel csak ezen az alapon fogunk foglalkozni, és követeljük, hogy a nemzetközi közösség is ezen az alapon foglalkozzon vele. Ez Izrael választása, nem a miénk.

Izrael őrült hadjáratot folytat földjeink elkobzása és gyarmati telepeinek kiterjesztése és erőforrásaink kifosztása érdekében, mintha ez a föld üres lenne, és nem lenne gazdája, ahogy tette azt 1948-ban. Elengedi a hadsereg és a terrorista telepesek kezét is, akik fényes nappal gyilkolják palesztin népünket, ellopják földjeit és vizeiket, felgyújtják és lerombolják otthonaikat, és arra kényszerítik őket, hogy fizessék meg a bontás árát, vagy arra kényszerítik őket, hogy saját kezűleg rombolják le és tépjék ki fáikat, mindezt hatósági védelem mellett.

Ezenkívül az izraeli kormány rasszista zsidó terrorszervezetek megalakulását engedélyezte, amelyek terrorizmussal élnek népünk ellen, és védelmet biztosít számukra, amikor megtámadják a palesztinokat, és kiutasításukat kérik otthonukból. E terrorszervezetek élén a Dombtető Ifjai, az Árcédulacsoportok, a Lehava és a Szentély Kuratóriumok állnak, és ezeket a terrorista szervezeteket az izraeli Kneszet tagjai vezetik, és ezzel összefüggésben felszólítjuk a nemzetközi közösséget, hogy vegyék fel ezeket a terrorszervezeteket a globális terrorizmus listájára.

Izrael semmit sem hagyott meg nekünk a független állam létrehozásához, vad telepestámadásai fényében, hol fog tehát népünk szabadságban és méltóságban élni? Hol hozzuk létre független államunkat, hogy békében éljünk szomszédainkkal? A telepesek jelenleg mintegy 751 000-et tesznek ki, ami Ciszjordánia [Júdea és Szamária] és Jeruzsálem teljes lakosságának 25%-át teszi ki.

Izrael felelősségre vonás nélkül öli népünket, ahogy tette Sireen Abu Akleh palesztin újságíróval, akit egy izraeli mesterlövész ölt meg. Sireen palesztin-amerikai kettős állampolgársággal rendelkezett. Felszólítom az Egyesült Államokat, hogy indítson büntetőeljárást azok ellen, akik megölték.

A vallási szent helyek, keresztény és iszlám, különösen Jeruzsálemben, a mi örök fővárosunk és a korona ékköve. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ragaszkodunk e szent helyek hasemita őrzéséhez.

Izrael hamisított oktatási tantervet ír elő a megszállt Jeruzsálemben lévő iskoláinkban, ami sérti a nemzetközi jogot, és megzavarja a palesztin elnök- és törvényhozási választásokat azzal, hogy megakadályozza, hogy Jeruzsálem palesztin polgárai részt vegyenek rajtuk, amint az három korábbi választáson (1996-ban, 2005, 2006) történt, és rasszista törvényeket léptet életbe, hogy állandósítja a faji megkülönböztetés rendszerét, az apartheidet népünkkel szemben a nemzetközi közösség előtt, és kibújik az elszámoltathatóság és a büntetés alól. Miért nem vonják felelősségre Izraelt a nemzetközi jog megsértéséért? Ki védi Izraelt a felelősségre vonástól? Miért van kettős mérce, ha Izraelről van szó?

Izrael nem zárkózott el attól, hogy ismételten megsértse földünket, és a közelmúltban bezárja a palesztin területen a palesztin és a nemzetközi joggal összhangban működő hat palesztin emberi jogi szervezet székhelyét, miután a múltban azzal vádolta őket, hogy terrorszervezetek, miközben az egész világ elutasította és elítélte ezt a vádat, miután megerősítették, hogy alaptalan.

Hölgyeim és uraim!

Izrael megalakulása óta brutális bűncselekményeket követ el népünk ellen, az 1948-as háború alatt és után 529 palesztin falut rombolt le, kiutasította lakosaikat, és 950 000 palesztint, az akkori palesztin nép több mint felét kiutasította otthonából az ENSZ Segély- és Munkaügyi Ügynökségének (UNRWA) nyilvántartása szerint. 1948 óta a mai napig több mint ötven mészárlást követett el, amelyek több tízezer gyermek, nő, idős és ártatlan ember életét követelték, és mindenki emlékszik a tavalyi gázai háborúban történt gyermekmészárlásra, amelyben 67 gyermek halt meg.

Listákat terjesztek önök elé ezekről a lerombolt falvakról és mészárlásokról, és felszólítom Izraelt erről a pódiumról, hogy ismerje el felelősségét e falvak elpusztításáért, a mészárlásért és a palesztin polgárok kitelepítéséért, és kérjen bocsánatot a palesztin néptől, és viselje a jogi, politikai, erkölcsi és anyagi felelősséget, és követelni fogjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság haladéktalanul kezdje meg e bűncselekmények kivizsgálását.

Az izraeli nép örökké egy másik nép gyarmatosítója akar lenni és az is marad? Melyek azok az erkölcsi és emberi értékek, amelyek indokolják, hogy hallgassanak erről az igazságtalanságról és arról, hogy a kormányuk milyen károkat okoz a palesztin népnek?

Hölgyeim és uraim!

Nem fogadjuk el, hogy továbbra is mi vagyunk az egyetlen fél, amely ragaszkodik az Izraellel 1993-ban aláírt megállapodásokhoz, amelyek a terepen már nem léteznek, mivel Izrael folyamatosan megsérti azokat. Annak ellenére, hogy követeltük tőle, hogy vessen véget megszállásának, állítsa le agresszív intézkedéseit és politikáit, valamint állítson le minden egyoldalú akciót az Oslói Megállapodások értelmében, és amelyeket Biden elnök személyesen említett nekem, de ők továbbra is fenntartják ezt a megszállást és ezeket az intézkedéseket és politikákat, nem hagyva nekünk más választást, mint az egész Izraellel fennálló kapcsolat átgondolását.

Így jogunkká, sőt kötelességünkké vált, hogy más eszközöket keressünk jogaink megszerzésére és az igazságosságon alapuló béke elérésére, beleértve palesztin vezető testületeink, különösen a Palesztin Központi Tanács által hozott döntések végrehajtását.

Ezeket a döntéseket azért hozzuk meg, hogy megőrizzük nemzeti jelenlétünket földünkön, és megőrizzük történelmi jogainkat szülőföldünkön, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet, palesztin népünk egyetlen törvényes képviselője égisze alatt, melynek zászlaja alatt a palesztin nép mindenhol a világon összegyűlik. Otthon, a menekülttáborokban és a diaszpórában.

Tisztelt hallgatóság, az Egyesült Nemzetek Szervezete a különféle testületeivel több száz határozatot adott ki Palesztinával kapcsolatban, és ezek közül egyet sem hajtottak végre (754 Közgyűlési határozat, 97 Biztonsági Tanács határozat, 96 Emberi Jogi Tanács határozat).

Ezért ma ehhez az ENSZ-szervezethez fordulok, a nemzetközi legitimitás címen ebben a világban, azzal a hivatalos kéréssel, hogy hajtsák végre a 181-es számú közgyűlési határozatot, amely az 1947-es kétállami megoldás alapját képezte, valamint a 194-es számú határozatot, mely a palesztinai menekültek visszatérési jogára vonatkozik.

Talán emlékeztetnem kell arra, hogy Izrael elköteleződése e két határozat végrehajtása mellett feltétele volt annak, hogy elfogadják tagságát az Önök nagyrabecsült nemzetközi szervezetében. Arra kérjük Önöket, amennyiben Izrael megtagadja, és nem hajtja végre e két határozatot, szabjon ki ellene szankciókat és függessze fel a nemzetközi szervezetben való tagságát. (Ezzel kapcsolatos kérésünket benyújtottuk az ENSZ főtitkárához).

Palesztina állam más nemzetközi szervezetekhez, különösen a Szellemi Tulajdon Szervezetéhez, az Egészségügyi Világszervezethez és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez való csatlakozásra irányuló eljárásokat is kezdeményezni fog.

A Biztonsági Tanács egyértelmű határozatokat fogadott el, amelyek végrehajtása igazságos és átfogó békét eredményez, amelyek közül a legutóbbi a 2334. számú határozat. A Biztonsági Tanács szerepe nem korlátozódik a határozatok elfogadására, gyakorlati lépéseket kell tennie azok végrehajtására, és elfogadhaatlan, hogy a Biztonsági Tanács határozatai csak egyes országokra vonatkozzanak (kettős mérce), és ha a Biztonsági Tanács elmulasztja feladatai ellátását, akkor az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének egyértelmű szerepe van, és hozzájuk fordulunk.

Ha továbbra is akadályozzák azon törekvéseinket, hogy Palesztina Állam teljes jogú tagságot szerezzen az Egyesült Nemzetek Szervezetében, megvédjük a palesztin népet, jogaikat és államukat, és gyakorlati lépéseket tegyünk a megszállás megszüntetése és a béke elérése érdekében, elengedhetetlenné válik számunkra, hogy ismét a Közgyűléshez menjünk, meghatározásra törekedve az e cél elérése érdekében meghozandó jogi és politikai lépésekkel kapcsolatban. Jelen pillanatban reméljük, és mindannyian bízunk benne, hogy a Közgyűlés teljes mértekben vállja a felelősséget.

Hölgyeim és uraim!

Bízom benne, hogy megértik, miért tesszük most ezeket a lépéseket. Az elmúlt évek során nem hagytunk ki ajtót amin bekopoghattunk, hogy rábírjuk Izraelt, hogy a nemzetközi legitimációs határozatok és aláírt megállapodások alapján térjen vissza a tárgyalóasztalhoz, de ezt megtagadta és nem hajlandó megtenni.

Hölgyeim és Uraim!

Elismerve azt, amit a nemzetközi közösség tett, vagy megpróbált tenni népünk és igaz ügyük politikai és anyagi támogatása terén, sajnos nem tudott véget vetni a megszállásnak, elrettenteni a népünk elleni szörnyű és folyamatos izraeli agressziótól, nemzetközi védelmet nyújtani számára, és megadni neki a világ többi népéhez hasonlóan a szabadsághoz és függetlenséghez való törvényes jogokat. A megszálló hatalom továbbra is törvény felett álló államként viselkedik.

Meglepő, hogy az olyan országok, mint az Amerikai Egyesült Államok, azt állítják magukról, hogy a nemzetközi jog és az emberi jogok védelmezői, korlátlan támogatást nyújtanak Izraelnek, megvédik az elszámoltathatóságtól, és segítik agresszív politikáinak előmozdítását, megvetve a nemzetközi közösség egészét, és Izrael ezt nem tudta volna megtenni ezen országok fedezete vagy támogatása nélkül.

Ezen országok némelyike alapvetően partner volt a palesztin nép Nakbáját (katasztrófát), az ominózus Balfour-nyilatkozatot és a Mandátum-okiratot eredményező határozatok kiadásában, és folytatták a palesztin nép jogainak megsértését, amikor megtagadták Izrael kényszerítését megszállásának és agressziójának megszüntetésére, valamint az ENSZ vonatkozó határozatainak tiszteletben tartására. Ezért ők viselik a felelősséget Izraellel szemben a palesztin nép nehéz helyzetéért. Ennek megfelelően felszólítjuk Nagy-Britanniát, Amerikát és Izraelt, hogy ismerjék el felelősségüket ezért a népünk ellen elkövetett nagy bűnért, kérjenek bocsánatot és fizessenek jóvátételt, és a nemzetközi jog által elismert módon nyújtsanak kártérítést a palesztin népnek.

Elszomorít bennünket, hölgyeim és uraim, hogy az Amerikai Egyesült Államok és számos európai ország, amely a kétállami megoldáshoz való ragaszkodást és Izraelt elismeri, még nem ismerte el Palesztina Államot, és azzal fenyegetőzik, hogy vétót alkalmaz a nemzetközi szervezetben való teljes jogú tagságunk legitim törekvése ellen. Palesztina, mint tíz éve megfigyelő állam, bizonyította érdemességét a teljes jogú tagságra, miután komolyan és felelősségteljesen együttműködött a világ többi részével a megfelelő nemzetközi bizottságokban és testületekben, és sikerrel és hatékonyan elnökölte a 77-ek csoportját és Kínát.

Mi akadályozza meg őket abban, hogy elismerjék Palesztina Államot, és elfogadják annak teljes jogú tagságát az Egyesült Nemzetek Szervezetében és miért alkalmaznak kettős mércét ellenünk? Tehát most megújítjuk erre a tagságra vonatkozó kérésünket.

Másrészt felszólítom az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, hogy aktívan dolgozzon egy nemzetközi terv kidolgozásán a megszállás megszüntetésére Palesztina Állam földjén annak érdekében, hogy az ENSZ határozatai és az arab békekezdeményezés alapján békét, biztonságot és stabilitást érjünk el a régióban.

Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt napokban meghallgattam, hogy Joe Biden amerikai elnök, Jáir Lapid izraeli miniszterelnök és más világvezetők mit mondanak a kétállami megoldás mellett, és ez pozitívum. Ezen álláspont komolyságának és hitelességének igazi próbája az, hogy az izraeli kormány azonnal tárgyalóasztalhoz ül, hogy a vonatkozó ENSZ-határozatok és az arab békekezdeményezés alapján végrehajtsa a kétállami megoldást, valamint beszüntet minden olyan egyoldalú intézkedést, amely aláássa a kétállami megoldást.

Palesztina Állam békére vágyik, tehát hagyják nekünk megkötni ezt a békét annak érdekében, hogy biztonságban, stabilitásban és jólétben élhessünk jövő nemzedékeink és a régió összes népe érdekében.

Beszédem végén szeretném elmondani népünknek és az egész világnak, hogy büszke vagyok arra, hogy életem több évtizedét harccal töltöttem testvéreimmel, vezetőkkel a palesztin népből, elhunytak és várakozók, hogy megőrizzük hősies és bátor népünk jogait, akik a hősiesség legcsodálatosabb mércéjét ütik meg minden ránk és népünkre gyakorolt összeesküvés és nyomás ellenére, és népünkre nehezedve fenntartottuk nemzeti önálló döntéshozatalunkat, lojálisak maradtunk nemzeti elveinkhez, és megismételjük, hogy megtagadjuk az utasításokat vagy parancsokat bármely féltől.

Minden dicsőség a palesztin nép igaz mártírjainak, akik tiszta vérükkel világították meg a szabadság és függetlenség útját.

Olyan szimbólumok maradnak, amelyekre a palesztin nemzedékek nemzedékről nemzedékre hálával és tisztelettel fognak emlékezni, és mi továbbra is felelősséget vállalunk értük.

Ami bátor foglyainkat, népünk eleven lelkiismeretét illeti, akik feláldozzák szabadságukat népük szabadságáért, ezeket az embereket nem lehet szavakkal leírni.

Ők élő mártírok, hősök és határozott vezetők, és nekünk kötelességünk biztosítani a szabadságukat, és nem hagyjuk magukra őket. Nem hagyjuk el fiaikat, lányaikat és családjaikat, és elmondjuk nekik, fogvatartott gyermekeinknek és a hős fogolynak, Nasszer Abu Hmeid [egy rákos palesztin fogoly, aki a második intifáda idején terrortámadásokat irányított] és társainak, hogy közeleg a hajnal, és ideje elszakítani a láncaikat. Üdvözlet tőlem és egész népünktől minden hős mártírunknak és családjuknak. Erről a pódiumról tisztelgek Nasszer édesanyja, a foglyok és mártírok anyja előtt, és sajnálatos, hogy a megszálló hatóságok egy percig sem engedték, hogy lássa fogságba esett, hős fiát, aki orvosi hanyagság miatt a halál ellen küzd.

Végezetül azt mondom önöknek, hölgyeim és uraim, akik a nemzetközi közösséget és a nemzetközi legitimitást képviselik, hogy a megszállás elkerülhetetlenül véget fog érni, most vagy idővel. Tehát jöjjönek, és tartsák be kötelezettségeiket, és hajtsák végre határozataikat, hogy igazságos és átfogó békét érjenek el, ahelyett, hogy azt több áldozat és vérontás révén érnék el.

Oh Isten, tégy tanúbizonyságot.”

Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 8-án Új Kelet Live

Levin újabb tüzes beszéddel állt ki a reformterv mellett; Szeptemberben bevetésre kerülhet az izraeli rakétajelző rendszer Ukrajnában; Ami kimaradt; Időjárás, Sábát bejövetele és Hetiszakasz
  1. Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 8-án
  2. Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 7-én
  3. Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 6-án
  4. Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 5-én
  5. Az Új Kelet Live éjszakai hírei június 4-én

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .