A belső szakadások rontják Izrael iráni és palesztin fenyegetésekkel szembeni ellenállását, figyelmeztet az INSS jelentése

1

ujkelet.live

A Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete (INSS) hétfőn bemutatta Jichák Herzog elnöknek az Izrael előtt álló fő stratégiai kihívásokat, valamint az e kihívások kezelésére vonatkozó politikai ajánlásokat.

A Tel-Avivi Egyetemen működő nagyrészt egykori védelmi és diplomáciai tisztviselőkből álló agytrösz, minden évben elkészíti az Izrael Államot fenyegető veszélyek stratégiai értékelését és az általa javasolt lépéseket, amelyeket az országnak a fenyegetésekkel szembeni védelem érdekében meg kéne tennie.

,,Az intézet kutatói 2022 elején bemutatták az elnöknek Izrael regionális és hazai környezetének politikai-biztonsági kérdéseit, nemzetbiztonsági kihívásait. Elemzései alapján az Intézet hangsúlyozta, hogy integrált stratégiai megközelítésre van szükség, amely segít Izraelnek megbirkózik az előtte álló kihívásokkal”.

Herzog elnök a stratégiai felmérésre hivatkozva a következőket mondta:

„Ma már kialakulóban van az a regionális felfogás, hogy a Közel-Kelet jövője az együttműködés jövője. Az iráni fenyegetéssel és annak térségben lévő veszélyes meghatalmazottaival szemben együtt kell működnünk barátainkkal. Nemcsak Izrael polgárai, hanem a Közel-Kelet minden lakója érdekében. Ez a legmagasabb szintű regionális érdek. Izrael biztonsága szorosan összefügg nemzeti ellenálló képességével, azzal, hogy képesek vagyunk kezelni a legmélyebb nézeteltéréseket anélkül, hogy feladnánk az önmagunkba vetett hitünket. Megvan a hatalmunk ahhoz, hogy együtt éljünk és egy népként cselekedjünk. A megosztottság áthidalása, beleértve a politikaiakat is, talán a legfontosabb lépés Izrael biztonságának, stabilitásának és jólétének megőrzésében. Köszönet a jelentés elkészítésébe fektetett professzionális munkájukért, amely a nép és az állam iránti őszinte törődés eredménye.”

A dokumentum legfontosabb pontjai:

2022 elején Izrael állam nem rendelkezik integrált, következetes és hosszú távú stratégiai megközelítéssel az előtte álló kihívások tekintetében.

,,Izrael nem tudta maximalizálni biztonsági, gazdasági és technológiai potenciálját az előtte álló politikai, biztonsági és belső kihívásokra adott válaszában. Ennek oka az integrált, következetes és hosszú távú stratégiai megközelítés hiánya.

A kihívások középpontjában Irán áll, amely továbbra is a nukleáris küszöb elérésére törekszik, és már rendelkezik a szükséges képességekkel, hogy heteken belül áttörést érjen el az atomfegyver tekintetében. Ugyanakkor továbbra is eltökélt szándéka, hogy kiépítse katonai lehetőségeit Izrael fenyegetésére a határai mentén számos területen, többek között meghatalmazottakat használva egy ellentámadásban, valamint lövedékekkel, rakétákkal, pilóta nélküli légi támadójárművekkel és precíziós tűzzel.

A palesztin aréna nagyon komoly kihívást jelent az Izraelről mint zsidó, demokratikus, biztonságos és erkölcsös államról alkotott vízió számára – különösen az egyállami valóság felé való sodródás miatt. Ez konkrét kockázatokat jelent Izrael számára biztonsági eszkaláció formájában, részben a Palesztin Hatóság növekvő gyengesége miatt, a működésképtelenség és a kormányzás hiányának pontjáig. Ezzel párhuzamosan a helyzet ebben az arénában megkérdőjelezi Izrael nemzetközi politikai és jogi helyzetét.

Izraelen belül felerősödnek a különböző csoportok közötti polarizáció, uszítás és a gyenge kormányzás tendenciái, különösen az ellenőrizetlen enklávékban, ami tovább fokozza az állami intézményekbe vetett bizalom erózióját. Mindezek érdemi fenyegetést jelentenek a társadalmi ellenálló képességre és a nemzetbiztonságra.

Globális szinten Izraelnek navigálnia kell az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő hatalmi harcban, és fel kell készülnie a klímaváltozás, a gyakori gazdasági válságok, a COVID-19 világjárvány nyomán bekövetkezett normák változásai miatti szélsőséges események sorára, valamint a liberális demokráciák ellenálló képessége miatti növekvő aggodalmakra. Izrael továbbra is függ az Egyesült Államok támogatásától, de a Washington által Izraelnek nyújtott segélyeket kihívás elé állítja az Egyesült Államok belső polarizációja, még akkor is, ha Amerika figyelme belső problémáira és a Kínával folytatott küzdelemre irányul, a Közel-Kelettel való kapcsolatai rovására. Ennek fényében az Egyesült Államok kormánya kevésbé hajlandó figyelmet fordítani Izrael érdekeire és aggályaira, akár Iránról, akár a palesztin kontextusról van szó. Ráadásul az Egyesült Államok kevésbé hajlandó beruházni az Izrael és a pragmatikus arab országok közötti normalizációs megállapodások kiterjesztésébe és elmélyítésébe.

A Stratégiai Felmérés Izrael számára 2022-re, amely ezeket a témákat hosszasan tárgyalja, célja, hogy hozzájáruljon e kihívások és lehetséges megoldásaik nyilvános vitájához, miközben segíti a döntéshozókat egy megalapozott stratégiai megközelítés kialakításában.

A korábbi évektől eltérve az intézet kutatói különbséget állapítottak meg a 2022-es Izraelt fenyegető főbb fenyegetések mértékében. Állításuk szerint az alábbi három fenyegetés súlyosságában egyenlő, és a fő kihívást az, hogy integrált módon kezeljék mindhármat.

Az iráni nukleáris tevékenység: Teherán jelenti a legkomolyabb külső fenyegetést Izrael számára, elsősorban Irán katonai nukleáris képesség elérésére irányuló törekvése miatt. A háttérben Izrael strukturális képtelensége áll, hogy egyedül megbirkózzon az Irán magatartásából fakadó kihívásokkal, valamint az egyre növekvő igény az Egyesült Államokkal való koordináció fokozására és a vele való különleges kapcsolat szorosabbra fűzésére – függetlenül attól, hogy létrejön-e megállapodás Iránnal és a nagyhatalmakkal nukleáris programjáról. Ezen túlmenően Irán folytatja regionális felforgatási programját, beleértve azt az erőfeszítést, hogy Izraelt támadás fenyegetésével körülvegye, különösen a libanoni Hezbollah és szíriai meghatalmazottjai számára készített precíziós rakétaprojektje révén. A több ezer lövedéken és rakétán kívül Irán több ezer pilóta nélküli légi támadójárművel látja el megbízottjait, amelyek hatótávolsága lehetővé teszi számukra, hogy minden frontról mélyen behatoljanak Izrael légterébe.

Nukleáris programjának előrehaladása a valaha volt legrövidebb időt biztosítja Iránnak az atomfegyverekhez jutáshoz – ha a teheráni rezsim így dönt. Irán számára ez az előrelépés megerősíti a kísértést, hogy jelentős jutalmak nélkül ne térjen vissza a nukleáris egyezményhez, és az amerikai kormányzatnak sem lehetősége, sem vágya nem lehet ezek megadására. Emellett Irán önbizalma és készsége, hogy meghatalmazottain keresztül megtámadja ellenségeit, fokozódott.

Izrael a maga részéről stratégiai zsákutcába került az iráni nukleáris kérdésben. Az Irán és a nagyhatalmak közötti párbeszéd különböző lehetséges forgatókönyvei, akár részleges megegyezést, akár hosszadalmas húzást, akár a tárgyalások megszakadását eredményezik, mind negatívak Izrael számára. A hatalmak és Irán között létrejövő, az atomprogram leállítására összpontosító megállapodás ellenzése azonban Izraelt elszigetelve fogja hagyni, és csak a katonai lehetőség marad számára, hogy megakadályozza Iránt abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson.

A palesztin aréna nem egy másodlagos aréna, amely a „konfliktus limitálásával” kapcsolatos üres téveszmékre korlátozható. Ez a tény tavaly világossá vált a Falak Őrzője hadművelet, az Izrael és a Hamász közötti harc során. Az izraeli-palesztin konfliktus megoldásának hiánya komoly veszélyt jelent Izrael zsidó és demokratikus állam identitására, valamint nemzetközi színtéren elfoglalt státuszára nézve. Ciszjordánia [Júdea és Szamária] biztonsági helyzete a forrásponthoz közeledik a Palesztin Hatóság gyengesége miatt a különböző frakciók és utcai bandák egységes ellenállásával szemben. Igaz, a helyzet továbbra is ellenőrzés alatt áll, köszönhetően az Izraeli Védelmi Erők és az Izraeli Belbiztonsági Ügynökség eltökélt tevékenységének, valamint a Palesztin Hatóság mechanizmusaival való biztonsági együttműködésnek. A Palesztin Hatóság azonban meggyengült, és megszűnhet működni, miközben a palesztinok fiatalabb generációjának növekvő frusztrációja arra készteti őket, hogy az egyállami valóságban gondolkodjanak. Nemzetközi szinten egyre több kritika éri Izraelt, amely valójában a „két állam két népért” megoldás megvalósításának esélyeit hiúsítja meg, és fokozza az Izrael elleni jogi lépések veszélyét és annak apartheid államként való meghatározását. Ami a Gázai övezetet illeti, Izrael jelenleg ugyanazzal az összetett és hosszan tartó dilemmával néz szembe: sürgős válaszra van szükség a humanitárius helyzetre, elkerülve a biztonsági eszkalációt; nyomásgyakorlás a Hamász által fogva tartott foglyok és eltűnt személyek visszatérésének ügyében; valamint a Hamász további katonai és politikai ellenőrzés szerzésének megakadályozása.

Izrael hazai színtere: A kormányzati intézményekbe vetett bizalom eróziója mellett a polarizáció, a szakadások, a feszültségek és a szélsőségek (legyen szó ideológiai, verbális vagy fizikai) miatt kialakuló súlyos társadalmi probléma jelei tapasztalhatók. Eközben hiányosságok mutatkoznak a többfrontos és sok áldozattal járó háborús forgatókönyvekben, illetve a zsidókat és arabokat érintő erőszakos incidensekre való felkészültségben. Ez az aréna különösen nagy kihívást jelent a rendőrség gyengesége és az ellenőrizetlen enklávék kialakulása miatt, és mindenekelőtt az összes érintett kérdés integrált kezelésére szolgáló nemzeti mechanizmusok hiánya miatt. E gyengeségek következményei hatással vannak az egyéb nemzetbiztonsági kihívásokra adott válaszokra.

A kihívások e konvergenciája megköveteli a nemzeti prioritási sorrend megváltoztatását, az országon belüli kormányzati ellenőrzés visszaállítására és a társadalom különböző csoportjai közötti szakadások orvoslására összpontosítva. A külső fenyegetésekre tekintettel Izraelnek javítania kell katonai erejének felkészültségét, mindeközben kiaknázva a puha hatalmi eszközöket – a technológia, a tudomány, a tengervíz sótalanítása és az energia terén elért eredményeit, különös tekintettel a globális menetrend változásaira, fokozott hangsúlyt helyezve az éghajlatváltozás elleni küzdelem szükségességére, valamint a COVID-19 világjárvány egészségügyi, társadalmi és gazdasági hatásaira. Izrael relatív előnyei és értéke a regionális és nemzetközi rendszerekben különösen szembetűnő a gyengébb közel-keleti országokkal szemben.

E kihívások hátterében az INSS kutatói tíz szakpolitikai ajánlást fogalmaztak meg, az alábbiak szerint:

 1. A változó stratégiai és működési környezetnek megfelelő, naprakész, innovatív és átfogó stratégia készítése, amelynek alapja az iráni, a palesztin arénában és a hazai fronton felmerülő kihívásokra való egyidejű felkészülés.
 2. Mechanizmusok létrehozása az integrált kormányzati tervezés és fellépés érdekében, hogy helyreállítsák a törvényes rendet és a kormányzást Izrael ellenőrizetlen enklávéin; az arab társadalom bűnözésének kezelése; a feszültség, az ellenségeskedés és az egyenlőtlenség csökkentése az izraeli közösségek között.
 3. Az iráni kihívás: félkészülés egy nukleáris megállapodásra Irán és a hatalmak között, valamint a megállapodás hiányára. Hiteles katonai lehetőséget kell kiépíteni annak megakadályozására, hogy Irán nukleáris fegyvert szerezzen, lehetőleg az Egyesült Államokkal egyeztetve.
 4. A háborúk közötti hadjárat folytatása és aktualizálása Irán katonai megszilárdításának és Izrael határai mentén elhelyezett meghatalmazott milíciáinak fényében. Ugyanakkor kezelni kell a regionális iráni kihívás minden elemét, a hangsúlyt a precíziós rakétaprojekt leállítására helyezve Libanonban, és meghiúsítva Irán befolyásgyakorlási erőfeszítéseit.
 5. A palesztin színtér: a politikai és gazdasági infrastrukturális lépések előmozdítása a Palesztin Hatóság megerősítése és a polgári élet szerkezetének javítása érdekében; kerülve azokat a lépéseket, amelyek fokozzák az egyállami helyzetbe sodródást, és megteremtve a feltételeket a szétváláshoz és más lehetőségek jövőbeli népszerűsítéséhez.
 6. A Gázai övezet: az erőfeszítések folytatása a „gazdaság biztonságért cserébe” szellemében, Egyiptom, nemzetközi és regionális elemek, valamint a Palesztin Hatóság bevonásával. A nyugalom a foglyok és az eltűnt katonák kérdésének megoldásán, valamint az övezet korlátozásainak enyhítésén múlik.
 7. Az Egyesült Államokkal való koordináció megerősítése, valamint a különleges kapcsolatok és a bizalom megteremtése kétpárti szinten, hangsúlyozva Izrael értékét az Egyesült Államoknak, mint felelős szereplő, valamint erősségeit a technológia, a tudomány, a vállalkozás és a kultúra területén.
 8. Az Ábrahám-egyezmény, valamint a Jordániával és Egyiptommal fennálló kapcsolatok kiterjesztése – célul tűzve ki a regionális együttműködést számos területen, beleértve a hírszerzést, a légvédelmet, az energiát, a mezőgazdaságot, a vízügyet és az egészségügyet. Emellett Izraelnek ki kell terjesztenie gazdasági kapcsolatait a Földközi-tenger keleti térségének országaival, és enyhítenie kell a feszültséget Törökországgal.
 9. A technológiai forradalom és a kibertér felgyorsítja a „tanulási versenyt”, ami azt jelenti, hogy Izraelnek be kell fektetnie a tudomány, a technológia és a technológiai tanulmányok fejlesztésébe annak érdekében, hogy fenntartsa és kiterjessze relatív előnyét, ami nemzetbiztonsági és globális státuszának szempontjából előnyt jelent.
 10. A katonai felépítés folytatása az Izraeli Védelmi Erők többéves „Tnufa” (Lendület) programja mentén, hogy fenntartsa Izrael hadműveleti és technológiai fölényét az információ, az autonóm rendszerek és a kiber korszakában; a hadműveleti tervek adaptálása és a polgári felkészültség javítása korlátozott konfliktusokra, valamint egy többfrontos háborúra.

Új Kelet Live külön kiadás 2022. szeptember 25-én Új Kelet Live

Jichák Herzog elnök köszöntője Ros Hásáná alkalmából
 1. Új Kelet Live külön kiadás 2022. szeptember 25-én
 2. Az Új Kelet Live éjszakai hírei szeptember 24-én
 3. Az Új Kelet Live éjszakai hírei szeptember 22-én
 4. Az Új Kelet Live éjszakai hírei szeptember 21-én
 5. Az Új Kelet Live éjszakai hírei szeptember 20-án

1 komment

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .