Herzog elnök közbelépésével sikerült megakadályozni egy súlyos összecsapást a Siratófalnál

0

ujkelet.live

Jichák Herzog elnök utolsó pillanatban történő beavatkozása nyomán sikerült elkerülni egy súlyos összecsapást a Siratófalnál.

Gilad Kariv reformrabbi, a Munkapárt törvényhozója eleget tett az elnök kérésének, hogy maradjon távol a zsidó szent helytől, nehogy provokálja az ultraortodox törvényhozókat, akik bejelentették, hogy szembeszállnak vele, ha megjelenik. Kariv azt tervezte, hogy parlamenti mentelmi jogát felhasználva ismét bevisz egy Tóratekercset a Siratófal Asszonyainak.

A Siratófal Asszonyai csoport egyenlő imádkozási jogokért kampányol a szent helyen, ahol a héber naptár szerint minden hónap első napján imát tart.

A helyszínt a Western Wall Heritage Foundation igazgatja a hagyományos ortodox normák szerint, és az imák során csak a saját Tóratekercseinek használatát engedélyezi. Bár egy 2013-as bírósági ítélet megállapította, hogy a nőknek joguk van Tóratekercset használni a szertartások során, a gyakorlatban nincsenek tekercsek a Siratófal női részlegén.

A Kneszet-ellenzék részét képező ultraortodox pártok vezetői azzal fenyegetőztek, hogy fizikailag megakadályozzák Karivot abban, hogy átadja a Tóratekercset, ha megjelenik a szent helyen.

Miután megkapta Kariv beleegyezését, Herzog megígérte, hogy a jövő héten találkozókat tart, a pluralisztikus imaszolgáltatások népszerűsítésére a Siratófalnál. A Kék-Fehér képviselője, Alon Tal, aki az izraeli konzervatív mozgalom aktív tagja szintén beleegyezett, hogy távol marad a szent helytől pénteken.

Kariv bejelentését követően az askenázi ultraortodox Jahadut Hatora elnöke, Mose Gafni kijelentette, hogy az ultraortodoxok is távol tartják magukat, bár „fizikailag továbbra is védik a Siratófal szentségét”.

Herzog közleményében így fogalmazott: ,,Az a lehetőség, hogy a választott tisztségviselők verekedjenek a templom maradványainál, a judaizmus legszentebb helyén és ahová a zsidók a világ minden tájáról néznek, nagy fájdalommal tölt el, különösen, ha visszaemlékezünk arra, hogyan végződtek a harcok 2000 éveável ezelőtt.”

,,Izrael gyűlölői reménykednek az efféle képekben, és mindenkit arra kérek, hogy tanúsítson önmérsékletet és mutasson tiszteletet egymás iránt, annak reményében, hogy megtaláljuk a békét nemzetünkön belül.”

Benjamin Netanjahu, az ellenzék vezetője csütörtökön megosztotta Twitteren a szefárd ultraortodox Sasz vezetője, Arje Deri bejegyzését, amelyben felszólítja az embereket, hogy pénteken menjenek a Nyugati Falhoz, hogy megakadályozzák a Siratófal Asszonyai imáját.

Deri bejegyzése így szólt: „Holnap, pénteken, Ros Chodes Kiszlév reggel 7 órakor én és a Kneszet több tucat tagja a Siratófalhoz megyünk imádkozni, Szent Templomunk utolsó megmaradt részébe. Felszólítok mindenkit, aki számára fontos a Fal szentsége, hogy jöjjön és imádkozzon velünk, hogy I-ten őrizzen, nehogy beszenyezzék e szent helyet.”

Péntek reggel dulakodás tört ki az ultraortodox tüntetők és a rendőrség között, miközben várták, hogy a női csoport megérkezzen a szent helyre:

Anat Hoffmant, a csoport vezetőjét péntek reggel eltávolították a térről, miután megpróbált bevinni egy kis Tóratekercset, a Kan közszolgálati műsorszolgáltató szerint.

Kariv reformrabbi múlt hónapban csatlakozott a Siratófal Asszonyaihoz a Nyugati Falnál tartott imákra és Tóra-felolvasásra Ros Chodes Cheshván alkalmából, mely heves tiltakozást váltott ki.

Kariv ismét Tóratekercset vitt magával a térre a nők számára. Azonban amikor elkezdődött volna a felolvasás a tekercsből, eltávolították őket a pláza női részlegéből, és végül a női részleg bejáratánál fejezték be az olvasást, miközben lökdösték és fújolták őket.

Egy biztonsági őr világosan közölte a nőkkel, hogy nem vehetik be a Tóratekercset a női részlegbe, és arra kérte őket, hogy a provokáció megelőzése érdekében álljanak le. Mindeközben a tiltakozók kiabáltak és fütyültek a háttérben.

A Western Wall Heritage Foundation kijelentette, hogy ,,elszomorították” a csütörtök délelőtti zavargások, mondván, hogy Kariv kísérlete, hogy Tóratekercset vigyen a női részlegbe, ellentétes az Igazságügyi Minisztérium egyértelmű utasításaival.

Továbbá az alapítvány képviselője megkereste Karivot, és kérte, hogy ne használja mentelmi jogát e lépés megtételéhez, mire a képviselő azt válaszolta, hogy bár tiszteletben tartja az alapítvány tevékenységét, ,,úgy tervezi, hogy a számára jónak tartott módon fog cselekedni”.

,,A Siratófal rabbija ismét megmutatta, hogy erőszakos mindenkivel szemben, aki nem tartja be a szeparatista és szélsőséges ultraortodox törvényeket, amelyeket megpróbál a Siratófalra kényszeríteni”-mondta Jochi Rappaport, a Siratófal Asszonyai csoport vezetője. ,,Ismét a Siratófal-megállapodás azonnali végrehajtására szólítunk, és addig továbbra is járni fogunk a Siratófalhoz, és a szokásos módon imádkozunk a helyszínen.”

Kariv az esetre reagálva kijelentette, hogy ,,a Siratófal rabbijának és embereinek magatartása a Siratófal Asszonyaival szemben a törvény és a jeruzsálemi kerületi bíróság ítéletének súlyos megsértésével szennyezett”.

A képviselő hangsúlyozta, hogy ő és más törvényhozó társai ,,megvédik a Siratófal Asszonyainak azon jogát, hogy a szokásos módon imádkozzanak, és a Tórából olvassanak a női részben, egészen a Siratófal-megállapodás teljes megvalósításáig”.

Meir Porus, az askenázi ultraortodox Jahadut Hatora képviselője elítélte Karivot, amiért csatlakozott a nőkhöz, mondván: ,,Az a tény, hogy Gilád Kariv kihasználja mentelmi jogát, és rávesz másokat, hogy szegjék meg a Siratófal rendjét, szégyen és a hely szentségének lábbal tiprása, átlép egy vörös vonalat, és ez tűrhetetlen. Ez egy szégyen, aminek véget kell vetni.”

Tiltakozásul Kariv tette miatt, Porus leült a földre a Kneszet Alkotmány-, Jog- és Igazságügyi Bizottság ülésén, és zsoltárokat kezdett szavalni, hogy megzavarja a bizottsági ülést, miközben Kariv beszélt.

Miután engedélyezte Porusnak, hogy néhány percig zsoltárokat mondjon, Kariv folytatta az ülést, de Porus is folytatta a zsoltárok felolvasását. Végül tízperc szünetet rendelt el, hogy a teremszolgák kivigyék Porust a teremből.

Kariv idézett egy vitát a Talmudban Isten Nevének megszenteléséről és nyilvános megszentségtelenítéséről, hangsúlyozva, hogy a Talmud kijelenti, hogy a megszentelés olyan viselkedéssel történik, ami a közösségben a hagyomány és a hit értékelését eredményezi. ,,Azt hiszem, itt egy jó előadást kapunk arról, hogy mi Isten Nevének megszentségtelenítése és mi Isten Nevének megszentelése” – mondta Kariv.

,,Addig folytatom ezt a tiltakozást, amíg békén hagyod a Siratófalat. Te nem mész a női részleghez, és én pedig nem jövök ide” – mondta Porus.

,,A Kneszet-tagok tiltakozáshoz való joga fontos” – válaszolta Kariv. ,,Ma reggel a Siratófalnál voltam, és örülök, hogy a Kneszet többi tagja is él a tiltakozáshoz való jogával. A bizottság falai nem dőltek le, és legalább néhány zsoltárral gazdagított minket. Rövid szünet után folytattuk az ülést. Kár, hogy Porus képviselő nem vette a fáradságot, hogy maradjon egy olyan vitán, amely minden izraeli állampolgárt érint.”

Nir Orbach, a kormányzó Jamina képviselője Twitteren a status quo megsértésének és provokatívnak nevezte Kariv Siratófalnál tett cselekedeit, mondván, botokkal akasztja el a kormány kerekeit.

Mire Kariv azt válaszolta, hogy Orbachnak segítenie kéne a Siratófal-megállapodás megvalósításában, amely kompromisszumokkal oldja meg a vitát. ,,Mint tudod, a rabbinikus intézmény az, amely ezt megakadályozza. Vegyük ki együtt a botokat a Siratófal-megállapodás kerekeiből”.

Siratófal-kompromisszum

2016. január 31-én a kormány – a Siratófal Asszonyai kitartó aktivitásának ösztönzésére – jóváhagyta az úgynevezett Siratófal-kompromisszumot.

A kabinet által 2016 januárjában jóváhagyott terv egy megfelelően előkészített pavilon létrehozását tartalmazta volna a vegyes nemű imádkozás biztosítására, közös felügyelet alatt, amely magában foglalja a zsidóság minden nagyobb ágazatának képviselőjét.

Bár a liberális és a diaszpórai zsidóság örömmel fogadta, a döntés azonnal ellentmondásba ütközött, mivel az izraeli ultraortodox politikusok, akik először engedélyezték a javaslatot, a helyi közösségeken belüli nyomás hatására közbeléptek, és azon dolgoztak, hogy megakadályozzák a végrehajtását.

Az ultraortodox koalíciós partnerei nyomására Benjamin Netanjahu miniszterelnök végül befagyasztotta a tervet 2017 júniusában. De a közös bejárat és a pluralista irányító testület eltörlése mellett megígérte, hogy folytatja az állandó platform létrehozásának munkálatait.

Számos zsidó szervezet – köztük a Jewish Agency és a Jewish Federations of North America – keserűen elítélte anno a kormány döntését, azzal fenyegetve, hogy tiltakozni fognak mindaddig, amíg vissza nem térnek az eredeti megállapodáshoz.

Netanjahu azonban akkoriban világossá tette, hogy nincs szándékában meggondolni magát.

„A probléma strukturális probléma. Az én kívánságom az, hogy minden zsidó úgy tekintsen Izraelre, mint minden zsidó otthonára,” mondta Netanjahu, hozzátéve, hogy a vallási pluralizmus iránti vágya összeütközik Izrael évtizedes politikai realitásaival.

Az ország első miniszterelnöke, David Ben Gurion már szembesült két ellentétes megközelítéssel a vallás és az állam irányításával kapcsolatban, mondta Netanjahu.

„Egyrészt a vallási közösség vágya arra, hogy Izrael államát – amennyire csak lehetséges – a halacha (zsidó törvény) szerint irányítsák. Másrészt a világi többség vágya arra, hogy ez ne történjen meg. Ezért kötnek mindig ad hoc kompromisszumokat ezekben az ügyekben. Ezek a kompromisszumok fokozatosan, lassan változnak ebben az országban. Ez az alapvető megközelítésünk.”

Ennek eredményeképpen több diaszpórai zsidó szervezet is felvette a plurális platform kérdését napirendjébe, amely egyre nagyobb súrlódásokat okozott. A folyamatban levő saga gyorsan elérte a Legfelsőbb Bíróságot, amely azóta többször meghallgatást tartott az ügyben.

Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 7-én Új Kelet Live

Netanjahu családja védelmének meghosszabbítását kérte; Új törvényt fogadtak el a Kneszetben az illegális fegyverrekkel kapcsolatban; Ami kimaradt; Időjárás
  1. Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 7-én
  2. Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 6-án
  3. Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 5-én
  4. Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 4-én
  5. Az Új Kelet Live éjszakai hírei december 2-án

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .