A főügyész a Legfelsőbb Bíróságnak: Nincs jogi akadálya Netanjahu kormányalakításának

0
Avichai Mandelblit főügyész fotó: youtube képernyőfotó

ujkelet.live

Avichai Mendelblit főügyész csütörtökön közölte a Legfelsőbb Bírósággal, hogy nincs jogi akadálya a vádemelésekkel sújtott Benjamin Netanjahu ügyvivő miniszterelnök kormányalakításának. A bíróság vasárnap és hétfőn fogja meghallgatni a Netanjahu és Beni Gantz (Kék-Fehér) közötti koalíciós megállapodásra, valamint vádemelés alatt álló képviselő – mint Netanjahu – kormányalakításának kérdésével foglalkozó petíciókat.

Mendelblit szerint a petíciók “jelentős nehézségeket” vetnek fel, ám ezek nem jelentenek érvényes jogi indokot a megállapodás visszavonására vagy annak megakadályozására, hogy Netanjahu vezesse a javasolt egységkormányt.

A főügyész azt is közölte a bírósággal, hogy úgy véli, hogy a javasolt megállapodás ellen benyújtott valamennyi petíciót el kell utasítani, hozzátéve, hogy annak alkotóelemeinek jogszerűségét „a végrehajtás idején kell megvizsgálni”.

Jogi véleményében Mendelblit felsorolta a „figyelmeztető jeleket” a megállapodásban, amelyet figyelembe kell venni, amikor a megállapodás pontjait tényleges jogszabályokká alakítják. Ezek között szerepel a kormány nagyobb hatalommal felruházása a parlament felett és a koalíció hatalmának átruházását az ellenzék rovására.

A Likud és Kék-Fehér kedden nyújtották be hivatalos válaszukat a petíciókra, azzal érvelve, hogy a Legfelsőbb Bíróságnak nem szabad beavatkoznia politikai ügyekbe.

A vádemelések alatt álló Netanjahu kormányalakítása kapcsán a Kék-Fehér azt írta, hogy a törvényhozókra kell bízni a döntést. A Kneszetnek kell megállapítania azokat a feltételeket, amelyek meghatározzák egy új kormány létrehozásával megbízott Kneszettag alkalmasságát, állította a párt válaszában.

Netanjahu és Gantz múlt hétfő este megállapodást írt alá egy nemzeti, vészhelyzeti egységkormány létrehozásáról. Az alakulóban lévő koalíció így a Likud és a Kék-Fehér mellett a két ultraortodox pártból, Sasz és Jahadut Hatora, a balközép Munkapárt valamint valószínűleg a nemzeti-vallásos Jamina pártokból fog állni.

Mielőtt az új kormány hivatalosan megalakul, számos törvénymódosítást kell megszavazni a Kneszetben, amik többek között biztosítják a Netanjahu és Gantz közötti rotációt a miniszterelnöki posztra vonatkozóan, illetve lehetővé teszik, hogy a három vádemeléssel sújtott Netanjahu 18 hónapig miniszterelnök majd 18 hónapig miniszterelnök-helyettes lehessen.

A Legfelsőbb Bíróságra több petíció is érkezett a Netanjahu-Gantz megállapodás valamint annak kapcsán, hogy vádemelés alatt álló képviselő, jelen esetben Netanjahu, alakíthat-e kormányt. A bíróság korábban ezeket a petíciókat elutasította, mondván, egyelőre nem relevánsak.

Netanjahu Izrael történetének leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke. Valamint ő az első miniszterelnök, aki ellen hivatali ideje alatt vádat emeltek.

A koronavírus miatt Amir Ohana megbízott igazságügyi miniszter mácius 15-én a bíróságokat vészhelyzeti üzemmódba helyezte, így Netanjahu két nappal később esedékes tárgyalása elhalasztásra került. Az új időpont: május 24. délután 3 óra.

Mandelblit november 21-én közölte, hogy vádat emel Netanjahu ellen három korrupciós ügyben: a 4000. sz. ügyben vesztegetés, csalás és bizalommal való visszaélés, az 1000-es és 2000-es sz. ügyekben pedig csalás és bizalommal való visszaélés miatt.

Netanjahu tagadta, hogy bűncselekményt követett el, és kijelentette, hogy az egész egy puccskísérlet a megbuktatására, és vizsálat indítására szólított az ügyeivel foglalkozó nyomozók és ügyészek ellen.

Az alábbiakban olvasható az Igazságügyi Minisztérium bejelentésének szövege, mely közli Avichai Mandelblit főügyész döntését, hogy vádat emel Benjamin Netanjahu miniszterelnök ellen három korrupciós ügyben. A bejelentésre 2019. november 21-én, csütörtökön került sor. Az alábbi szöveg nem összetévesztendő magával a 63 oldalas vádemeléssel.

Dr. Avichai Mandelblit főügyész úgy döntött, hogy vádat emel Benjamin Netanjahu („Netanjahu úr”) miniszterelnök, képviselő ellen a 4000-es sz. ügyben vesztegetés, csalás és bizalommal való visszaélés bűncselekményekért, és az 1000-es és 2000-es sz. ügyekben csalás és bizalommal való visszaélés bűncselekményekért, melyeket állítólag miniszterelnöki és kommunikációs miniszteri hivatalának betöltése közben követett el.

A vádiratot továbbították a miniszterelnök ügyvédeinek.

Ezenkívül, a Knesszet-tagok Mentelmi Törvénye 4. szakaszában leírt eljárás szerint, a vádiratot elküldték a Knesszet elnökének, így Netanjahu úr értesítheti a Kneszetet, hogy mentességért folyamodik-e a büntetőeljárások alól.

A főügyész továbbá úgy döntött, hogy vádat emel Shaul és Iris Elovitch (együttesen: „Elovitch-pár”) ellen a 4000-es sz. ügyben vesztegetés, az igazságszolgáltatás akadályoztatása és hamis vallomás tételre való bujtogatás miatt, valamint a többségi részvényes és a „Yedioth Ahronoth” Csoport főszerkesztője, Arnon (Noni) Mozes úr ellen vesztegetésért a 2000-es sz. ügyben.

A 4000. sz. ügy egy kölcsönös megállapodásra vonatkozik, amely állítólag Netanjahu úr és Shaul Elovitch üzletember között fejlődött ki, aki többek között a „Bezeq” és a „Walla” weboldal többségi részvényese volt. Az állítólagos megállapodás értelmében Elovitch úr erősen befolyásolta a „Walla” weboldal lefedettségét Netanjahu úr javára, aki cserébe kormányzati hatásköreit használva erőfeszítéseket tett Elovitch úr és üzleti érdekei javára. Ebben az esetben a miniszterelnököt vesztegetés elfogadásával, valamint csalás és bizalommal való visszaélés bűncselekményekkel vádolják, az Elovitch-párt pedig vesztegetéssel, az igazságszolgáltatás akadályoztatásával és az egyik nyomozás kapcsán hamis tanúskodásra bujtogatással.

A 2000. sz. ügy Netanjahu úr és a „Yedioth Ahronoth” Csoport tulajdonosa és kiadója, Arnon Mozes üzletember közötti találkozókra vonatkozik, amelyek során megvitatták Netanjahu úr média megjelenésének megváltoztatását a médiacsoportban az ő javára, és egy törvényjavaslat előmozdítását, amely minimalizálná az „Israel Hayom” napilap Mozes úr üzleti érdekeire gyakorolt káros hatásait. Ebben az esetben a miniszterelnököt csalással és bizalommal való visszaéléssel, Mozes urat pedig vesztegetéssel vádolják.

Az 1000-es sz. ügy a Netanjahu úr, Arnon Milchan és James Packer üzletemberek közötti kapcsolatra vonatkozik, mely során Netanjahu úr állítólag különféle juttatásokat kapott, elsősorban értékes áruk rendszeres ellátásával, így ezek jelentős kiterjedésű és értékű (körülbelül 690 000 sékel – mai árfolyamon 60 millió Ft.) egyfajta „ellátó csatornává” váltak. Ezzel párhuzamosan Netanjahu úr állítólag különféle intézkedéseket tett, kihasználva köztisztviselői pozícióját, Milchan úr javára, akivel baráti visonyban volt. Ebben az esetben a miniszterelnököt csalás és bizalommal való visszaéléssel vádolják.

A főügyész a döntést azt követően hozta, hogy megvizsgálta azt a számos érvet, amiket Netanjahu úr ügyvédei a négynapos vádemelés előtti tárgyaláson felvetettek. Ezeket az érveket több tucatnyi óra jogi felülvizsgálat és megbeszélés során alaposan áttekintették. Végül kiderült, hogy a vádemelés előtti tárgyaláson felhozott egyik érv sem változtatta meg a felmerült gyanúk jogi alapját.

Az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat az Izraeli Rendőrség (Nemzeti Csalás Elleni Egység és a Pénzügyi Bűncselekményeket Vizsgáló Egység) és az Izraeli Értékpapír-felügyelet, valamint a Gazdasági és Adóügyi Hivatal végezte.

Az első vád összefoglalása – 4000-es sz. ügy

1. 2012. december és 2017. január között Netanjahu úr, miniszterelnökként, majd később kommunikációs miniszteri feladatkörben, jogosult volt jóváhagyásokat és engedélyeket adni különböző üzleti tevékenységekre, amelyeket a Bezeq Csoport végzett. Ezenkívül Netanjahu úr rendelkezett azzal a képességgel, hogy befolyásolja a Bezeq-csoporttal kapcsolatos kormányzati ügyeket.

2. A vizsgált időszakban Elovitch úr volt a Bezeq Csoport többségi részvényese, ezért képes volt befolyásolni a média megjelenése típusát és jellegét a „Walla” weboldalon, amely a Bezeq csoport ellenőrzése alatt állt.

3. Netanjahu úr rendkívül jelentősséget tulajdonított a vele és családjával foglalkozó média megjelenésnek, különös tekintettel politikai jövőjére.

4. A fentiek tekintetében Netanjahu úr és Elovitch úr között kölcsönös megállapodás jött létre, amely azon a kölcsönös megértésen alapult, hogy mindegyikük rendelkezik egy olyan jelentős érdekeltséggel, amit a másik fél elő tud mozdítani. 2012-ben, a 19. Knesszet választási kampánya során rendezett vacsorán az Elovitch-pár és Netanjahu úr megállapodtak abban, hogy ő és felesége követeléseket tehetnek a médiában való megjelenésükkel kapcsolatban a „Walla ” weboldalon.

5. A Netanjahu úr és az Elovitch-pár közötti viszonyt intenzív és rendszeres kapcsolattartás jellemezte, amelyet közvetlenül és közvetítők útján folytattak. E kapcsolat részeként Netanjahu úr és családtagjai különféle igényeket támasztottak az Elovitch-házaspár felé a „Walla” weboldalon való megjelenésük jellege tekintetében, sőt, Netanjahu úr politikai riválisaival kapcsolatos követeléseket is tettek. Az Elovitch-pár jelentős és folyamatos nyomást gyakorolt Ilan Yeshuára, aki akkoriban a „Walla” honlapjának főigazgatója volt, hogy ezek a követelések teljesüljenek. Ennek eredményeként Yeshua úr utasította a „Walla” weboldal szerkesztőit és újságíróit, hogy változtassák meg a weboldal tartalmát úgy, hogy az megfeleljen Netanjahu úr igényeinek.

6. A vizsgált időszak során, e kölcsönös megállapodás részeként, az Elovitch-pár általában teljesítette Netanjahu úr követeléseit, és mindent megtett az erőfeszítések végrehajtása érdekében. Az esetek jelentős részében a Netanjahu úr nevében tett erőfeszítéseik gyümölcsözőnek bizonyultak. Netanjahu úr tudta, hogy az Elovitch-pár segítsége és az általa támasztott követeléseknek való megfelelésük rendkívüli, jelentős és kiterjedt, és ez összefügg közszolgálati hivatalával. Az Elovitch-pár tisztában volt azzal, hogy teljesíti Netanjahu úr azon igényét, hogy beavatkozzon a „Walla” weboldal publikációinak tartalmába, és megbizonyosodott arról, hogy Netanjahu úr tisztában legyen ennek mértékével.

7. A Netanjahu úr és az Elovitch-pár között kialakult kapcsolat részeként Netanjahu úr köztisztviselőként hatalmát és tekintélyét latba vetette annak érdekében, hogy Elovitch úr kívánságainak megfelelően elősegítse a Bezeq vagy az Eurocomon belüli különféle vállalatokat, amelyeken keresztül a Bezeq-et és a „Walla” weboldalt irányította. E fellépések részeként és az Elovitch úr felé intézett követelésekkel egyidejűleg Netanjahu úr köztisztviselői szerepének köszönhetően többször foglalkozott az Elovitch úrhoz kapcsolódó szabályozási ügyekkel és konkrét intézkedéseket tett, amelyek előmozdították Elovitch úr érdekeit jelentős pénzügyi értékben. Ezeket az Elovitch úr érdekében tett intézkedéseket Netanjahu úr az Elovitch-párttól kapott az ő javát szolgáló médiamegjelenésekért cserébe tette. Ezzel Netanjahu úr elfogultan járt el, és érdekellentétbe alakult ki közfeladatai és a személyes érdekei között.

8. Elovitch úr Netanjahu úr médiában való megjelenésének módját a „Walla-ban” közvetlenül és kifejezetten összekapcsolta a szabályozási határozatokkal, amelyeket Netanjahu úrnak meg kellett hoznia, és amelyeket közszolgálati szerepei keretében valóban meg is hozott. Hasonlóképpen, Iris Elovitch is összekapcsolta az ilyen teljesítéseket Netanjahu úr és a felesége követeléseivel és azzal, ahogy Netanjahu úr a Bezeq szabályozási ügyeit kezelte. Az Elovitch-pár világossá tette a „Walla” -ban dolgozó különféle személyek számára, hogy Netanjahu úr és családja médiában való megjelenésén javítani kell a kívánt szabályozási döntések elérése érdekében.

9. Netanjahu úr számos hivatali testület előtt szisztematikusan és következetesen elhallgatta kapcsolatát az Elovitch-párral, részleges és félrevezető információkat adva nekik e tekintetben.

10. Annak érdekében, hogy elrejtse a Netanjahu úrhoz fűződő kapcsolatát, az Elovitch-pár megsemmisítette a birtokában lévő mobiltelefonokon szereplő bizonyítékokat, és utasította Yeshua urat, hogy viselkedjen hasonló módon. Arra is utasították Yeshua urat, hogy hamis nyilatkozatokat tegyen a „Walla” weboldal kiadványainak módosításában való részvételükkel kapcsolatban, valamint a Netanjahu úrhoz fűződő kapcsolatuk tekintetében, a különféle kiadványokba való beavatkozási igényére vonatkozóan.

A második vád összefoglalása – 2000-es sz. ügy

1. Netanjahu úr és Arnon (Noni) Mozes, a „Yedioth Ahronoth” médiacsoport tulajdonosa és kiadója között évek óta mély vetélkedés folyt. Ennek ellenére néhány éven belül három találkozósorozatra is sor ketült: 2008-2009-ben, 2013-ban és 2014-ben. Ezen üléssorozat mindegyikén Netanjahu úr és Mozes úr megbeszéléseket folytatott közös érdekeikről: a „Yedioth Aharonoth” médiacsoportban Netanjahu úr médiamegjelenésenek javítása; és korlátozások bevezetése az „Israel Hayom” újságra, amelynek jelentős gazdasági jelentősége volt maga Mozes úr és a „Yedioth Ahronoth” csoport számára.

2. 2014. december 4-én, a 20. Knesszet-választás elõtt tartott egyik ülésen Mozes úr vesztegetési ajánlatot tett Netanjahu úrnak: az előbbi jelentősen javítana Netanjahu úr és családja megjelenésén a „Yedioth Ahronoth” médiacsoportban, és negatív lefedettséget adna politikai ellenfeleinek. Ez az újság szerkesztői álláspontjában jelentős fordulatot jelent. Mozes úr azt sugallta, hogy ezt oly módon tenné, amely biztosítaná Netanjahu úr miniszterelnöki hivatalban maradásának kiterjesztését, cserébe Netanjahu úr miniszterelnöki befolyását kihasználva olyan jogszabályokat terjesztene elő, amelyek korlátozzák az „Israel Hayom” példányszámát, és jelentős pénzügyi előnyökkel járnak Mozes úr és vállalkozásai számára.

3. Netanjahu úr nem utasította el a vesztegetési ajánlatot, és annak eredményeként nem állította le a Mozes úrral folytatott megbeszéléseket. Annak ellenére, hogy nem akarta előmozdítani a jogalkotási törvényjavaslatot, továbbra is kiterjedt és részletes vitákat folytatott Mozes úr javaslatának elemeiről, és azt a benyomást keltette, hogy politikai hatalmát Mozes úr számára kedvező jogszabályok elõmozdítására fogja használni. Netanjahu úr ilyen módon cselekedett a vita folytatása és Mozes úr befolyásolása érdekében, hogy a választások során Netanjahu úr pozitív megjelenést kapjon a „Yedioth Ahronoth” Csoportban, és megakadályozza a negatív média megjelenést, amely árthat Netanjahu úrnak és családjának, legalábbis addig, amíg a köztük folytatott megbeszélések folytatódtak.

4. Az ülést követően és annak a benyomásnak a fenntartása érdekében, hogy fontolóra veszi az ilyen jogszabályok előmozdításának megvalósíthatóságát, Netanjahu úr találkozott a koalíció elnökével, Ze’ev Elkinnel és a Knesszet-bizottság elnökével, Járiv Levinnel, tudván, hogy a találkozó létezéséről Mozes úr is értesülni fog. Az ülésen Elkin úr és Levin úr azt mondta Netanjahu úrnak, hogy a kérdéses idöszakban nem lehet előmozdítani a jogszabályokat. Ezt követően Netanjahu úr újabb találkozót kezdeményezett Mozes úrral, amelyben azt a benyomást keltette, hogy a választások után a jogszabályok népszerűsítésére fog törekedni, a megvesztegetési ajánlattal kapcsolatos megbeszélések folytatása érdekében.

Ezeken az intézkedéseken keresztül Mozes ajánlatot tett Netanjahu megvesztegetésére.

5. Ezeken az intézkedéseken keresztül Netanjahu úr csalást és bizalomal való visszaélést követett el oly módon, amely jelentősen árt a közvélemény bizalmára és integritására nézve. Netanjahu úr haszonszerzés érdekében ennélfogva visszaélt pozíciójával és politikai hatalmával, azáltal, hogy azt az üzenetet küldi – miközben a közhivatalban a legmagasabb pozíciót tölti be -, hogy a vesztegetési ajánlat egy elérhető eszköz magas rangú állami tisztviselők és üzletemberek közös érdekeinek előmozdításához, és hogy az ilyen vesztegetésben semmi helytelen nincs.

A harmadik vád összefoglalása – 1000-es sz. ügy

1. Netanjahu úr és Arnon Milchan üzletember között 1999 óta személyes kapcsolat áll fenn. E kapcsolat részeként 2011 októberétől 2016 decemberéig Netanjahu úr és felesége különféle árucikkeket kapott Milchan úrtól. 2013-ban Milchan úr bemutatta Netanjahu urat Packer úrnak, egy ausztrál üzletembernek. 2014 és 2016 között Netanjahu úr különféle árucikkeket kapott Packertől.

2. A Milchan úrtól és Packer úrtól kapott árucikkek, elsősorban szivaros dobozok és pezsgős palackok, folyamatosan áramoltak Netanjahu úrhoz és feleségéhez, némelyikük kérések és követelések eredményeként, többek között, szállítások révén, még akkor is, amikor Milchan úr és Packer úr nem tartózkodott Izraelben, és így egyféle „ellátó csatornává” váltak. A felhalmozott áruk értéke jelentős volt – megközelítőleg 700 000 sékelt tett ki. Az árucikkeket Netanjahu úrnak a köztisztviselői szerepkörei és Izrael miniszterelnöki státusával összefüggésben adták.

3. Tekintettel a Netanjahu úr és Milchan úr közötti kapcsolatokra, Netanjahu úrnak tartózkodnia kellett volna attól, hogy Milchan úr ügyeivel foglalkozzon. Ennek ellenére, 2011. október és 2016. december között, Netanjahu úr hivatali szerepkörein keresztül Milchan úr javára intézkedett a következő esetekben: 2013–2014-ben közbenjárt az USA kormányzati tisztviselőivel annak érdekében, hogy biztosítsa Milchan úr belépési vízumát az Egyesült Államokba két esetben; 2013-ban kapcsolatba lépett az akkori pénzügyminiszterrel, Yair Lapiddal annak érdekében, hogy meghosszabbítsák a visszatérő lakosok számára nyújtott adó mentességet, amelyből Milchan profitálhatott volna; 2015-ben Netanjahu úr maga is kapcsolatba lépett az akkori Kommunikációs Minisztérium főigazgatójával, Shlomo Filberrel, hogy segítsen Milchan úrnak a „Reshet” és a „Keshet” hírközlési társaságok összefonódásával kapcsolatos szabályozás terén, hogy az a befektetés, amelyet Milchan úr akkoriban fontolgatott, pénzügyileg értékelhető legyen számára.

4. Ezekkel az intézkedésekkel Netanjahu úr csalást és bizalommal való visszaélést követet el oly módon, amely jelentősen árt a közbizalomra és integritásra nézve. Ez a Milchan úrral és Packer úrral való helytelen kapcsolatának eredménye, mely során, összefüggésben köztisztviselői szerepköreivel és miniszterelnöki státuszával, ő és felesége igen nagymennyiségű árucikkeket kaptak tőlük. Netanjahu bizalommal való visszaélést követett el, amely jelentősen sérti a közbizalmat, az integritást és a megfelelő kormányzást, mivel nyilvánvaló összeférhetetlenség alakult ki a Milchan úr iránti elkötelezettsége és a publikummal szembeni kötelezettségei között.

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .