Lapszemle – 90 és 80 éve a nyomtatott Új Keletben

1

Veszprémy László Bernát/ujkelet.live

Az Új Keletet 1918 decemberében alapították Kolozsvárott, és az erdélyi cionizmus magyar nyelvű lapjaként már hosszú évtizedekkel ezelőtt is elsőként számolt be a világ zsidóságát és a magyar zsidóságot érintő hírekről.

Mai archív lapszemlénkhez Frankfurter Dávid daruvári születésű diák svájci peréről kutattunk fel egykorú tudósításokat. A később Tel-Avivba vándorolt Frankfurter 1936 februárjában lelőtte az ismert svájci náci vezetőt, Wilhelm Gustloffot. Másik választott cikkünk a kolozsvári zsidóság cionista szellemű Hanuka-ünnepségeiről számol be.

Lapszemlénkben követtük az eredeti cikkek helyesírását.

 

Új Kelet, 1936. december 11.

Frankfurter David az esküdtszék előtt

Hogyan akarták a nácik félrevezetni a svájci vizsgálatot. A nácik elégedetlenek a vádbeszéddel

Chur, december 10. (Az Új Kelet tud.)

Chur városa tegnap óta a világközvélemény érdeklődésének központja. Két hónap óta a csendes svájci város megbolygatott hangyaboly. Feszült légkör, izgatott emberek sokasága, rengeteg külföldi, mindenféle nemzetiségből, nyomja rá bélyegét a város arculatára. A svájciak szeretik a nagy idegenforgalmat, mely jól jövedelmez s hüvösen szokták elnézni az idegenek nyugtalanságát, bármi is történik. Most azonban ők is izgatottak. Ez a Frankfurter-Gustloff per őket is kihozta béketűrésükből, ők is hevesen vitatkoznak, találgatnak és lázas várakozással néznek a nagy per kimenetele elé. 

Száz náci és száz külföldi ujságíró

De a svájciak a háttérben, visszahúzódva figyelik a nagy csatateret, a frontot, mely a graubündeni körzet nagytanácsánának tárgyalóterme, ahol a churi kanton-törvényszék ülésezik. Nem nagy terem ez. Mindössze háromszáz ember fér bele és ezért a front az utcára is kiterjed. Két nagy különítmény különös mozgása és élénk tevékenysége vonja magára a közfigyelmet. Az egyik a németországi, Hitler rohamcsapata, az a száz náci, akiket a Harmadik Birodalom küldött Churba. A másik ugyancsak száz tagot számlál s ide tartoznak a külföldi ujságírók és úgy néz ki ez a két tábor, mintha két ellenséges frontot alkotnának. A nácik különösen titokzatosak, csak egymás között érintkeznek és senki idegennel nem állnak szóba. Az ujságírók viszont rendkívül fürgék, ide-oda futkosnak, mindenkivel beszélnek és sürün jegyzetelnek.

A tárgyalóteremben minden hely foglalt. De sokkal nagyobb azoknak a száma, akik kintrekedtek és a folyosókon és a tárgyalóterem épülete előtt várják a tárgyalásról szóló híreket (…) Frankfurter perében egyetlen tanut hallgat ki a bíróság – és ez is nagy dolog -, ez Wilhelm Gustloff özvegye. A védelem által megnevezett tanuk – németországi üldözöttek, a menekültügyi főbiztos, stb. – idézését megtagadta a bíróság (…) A vád hivatalos képviselője dr Darms churi ügyész, a svájciak nyugalma és hüvössége arcán és tekintetével is elárulja, hogy kialakult véleménye van az ügyről. Nem lehet ugyanezt mondani a magánvád és a védelem képviselőiről. Mindkét oldalon harcra kész erők vonulnak fel. Hedvig Gustloff, az asszony első jogi képviselője, dr. Ursung. A svájci nemzeti szocialisták szervezetének, az úgynevezett nemzeti frontnak a tanácsosa és bizalmi embere. Specialista a frontisták elleni rágalmazások és vádak esetében. Cion bölcsei jegyzőkönyvének berni tárgyalásán is ő volt a vádlott fél képviselője (…) Sokkal érdekesebbnek látszik azonban a magánvád másik képviselője: dr Friedrich Grimm. A churvidéki Essenből való és a Harmadik Birodalom egyik legnagyobb nemzeti szocialista ügyvédje. Nagy szakértő a politikai gyilkosságok pereiben. Ő képviselte a nemzeti szocialista pártot az emlékezetes kairói perben, amelyet a kairói zsidó hitközség indított a zsidóságot rágalmazó náci-propaganda ellen. Amikor pedig Berthold Jacob, a Svájcból elhurcolt újságíró ügye kapcsán arról volt szó, hogy a választott bíróság elé viszik az affért, Grimmt szemelték ki arra, hogy a bíróság előtt a hivatalos német álláspontot képviselje. (…)

S ha Grimm a nemzeti szocialista Németország egyik legjelesebb ügyvédje, úgy dr Eugen Curti, aki Frankfurter védője a perben, Svájc egyik leghíresebb jogásza. Előkelő svájci jogászcsalád sarja, melynek tagjai nagy érdemeket szereztek a svájci jog fejlődésében és tökéletesítésében. Az igazság harcosának ismerik Svájcban, aki minden gáncs és gyűlölködés ellenére is szilárdan kitart a demokrácia mellett.

A szemben álló felek harca tulajdonképpen nem itt folyik le a grabündeni bírák színe előtt. Ez a tárgyalás csak utolsó fázisa ennek a harcnak, amelyet hallatlan energiával és buzgalommal vívtak meg a szembenálló felek. Megkezdődött abban a pillanatban, amikor a davosi gyilkosság híre a Harmadik Birodalomba eljutott. Nyomban kisütötték, hogy Frankfurter nem saját elhatározásából követte el a gyilkosságot, hanem eszköze volt az ugynevezett „világzsidóságnak” és a bolsevistáknak. Ehhez mindenekelőtt azt kellett bebizonyítani, hogy Frankfurter maga is bolseviki bolt és hogy valamely szervezetnek a szolgálatában állott.

A náciknak gyakorlatuk van a bizonyítékok gyártásában. Most is megmutatták ezirányú képességeiket. Míg egyfelől a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy Frankfurternek Bernben nagyon kevés ismerőse volt és azok is politikailag semleges emberek, és hogy maga a zsidó diák mindig is laikus volt politikai tekintetben – a másik oldalról ördögi gyorsasággal jelentkeztek az ellenbizonyítékok (…)

A tárgyalás első napján elhangzott a vádirat. Lényegében nem mond újat. Megállapítja, hogy a vádlott a németországi zsidóság mártiriumáért akar bosszút állani. Frankfurter nem volt semmilyen politikai párt, vagy szervezet tagja és tettét egyedül hajtotta végre. A merénylet elkövetése után öngyilkos akart lenni, de ehhez már nem volt elég lelki ereje.

Következett a vádbeszéd, amelytől nagyon sokat vártak a nácik. Alapjában véve csalódtak, jóllehet az ügyész megtette a kötelességét. Különösen kiemelte, hogy Frankfurter már három hónappal a gyilkosság előtt megvásárolta pisztolyát és előre megfontolt szándékkal követte el a gyilkosságot. Az ügyész a graubündeni büntetőtörvények által előírt büntetés középmértékét választotta és 18 évi fegyházat, a vádlott polgári jogainak megvonását és Svájc területéről való örökös kitiltását javasolta.

A németországi nácilapok máris nem titkolják elégedetlenségüket s amint ez már a tárgyaláson résztvevő német különítmény hangulatából is látható volt, keveslik az ügyész által kért büntetést.

A nemzeti szocialista lapok a vádiratot is kifogásolják és különösen azt, hogy elhallgatta a gyilkosság hátterét, nevezetesen „azokat a zsidó mesterkedéseket, amelyek Frankurtert tettének elkövetésére vezették”. A vádirat ugyanis nem honorálta a nácik „mesterkedését” és nem adott hitelt azoknak a „bizonyítékoknak”, amelyeket Frankfurternek a „világ-zsidósággal” és a bolsevikiekkel való szervezeti kapcsolataira nézve produkáltak.

A Berliner Lokalanzeiger kommentálja a törvényszéki orvosszakértő véleményezését és megállapítja, hogy az túllépte hatáskörét, sőt azt a vádat emelte ellene, hogy provokálta Németországot, azt a hitet keltve, hogy nem a gyilkos, hanem a meggyilkolt Gustloff volt a tulajdonképpeni bűnös.

Új Kelet, 1926. december 11.

Chanukka Erdélyben

A zsidó nemzeti reneszánsz napjaiban új jelentőséget nyert az avatás ünnepe A Makkabeusok harcai a 8 napig tartó olaj csodás története a magáraébredő erdélyi zsidóságban is méltó visszhangra talált. Alant folytatjuk a Chanukka emlékének szentelt ünnepségeiről írott beszámolóinkat.

Szatmáron a Barisszia- és Aviva szervezetekbe tömörült zsidó ifjúság rendezett igen sikerült Chanukka ünnepélyt. Az estély kimagasló eseménye Giszkalay János ünnepi prológusa volt. Dr. Schwartz Lajos rövid beszéde után Goldstein Fülöp, a Barisszia rosrisonja ösmertette a chanukka jelentőségét. A nivós programon szavalatok, zene és táncszámok szerepeltek. Igen kedves pontja volt a műsornak nyolc kékkokárdás hófehérruhában öltözött kislány szereplése, akik egy mécsest tartottak kezükben, amelyeket egy kilencedik társnőjük gyujtott meg sorban a Chanuka szimbolizálására. A műsort tánc követte.

Tasnádon a zsidó Nőegylet emlékezett meg sikerült ünnepség keretében a Chanukáról. A műsoron Szenes Bélának a Gazdag lány című háromfelvonásos vigjátéka szerepelt (…) Az estély megrendezése a Nőegylet fáradhatatlan agilis elnöknője, dr. Fischer Lajosné érdeme (…)

Brassóban az árvaház-utcai hitközségi tanácsteremben már rég nem gyűlt össze olyan nagyszámú és előkelő közönség, mint kedden este az Aviva Rachel által példás rendezésben megtartott Chanukka-ünnepélyen. A termet szorongásig megtöltő közönség melegen ünnepelte a derék Aviva lányokat. A Hatikvah után Stammler főkántor ünnepi gyertyagyujtása következett, a kórus közreműködésével. Ezután (…) Hillman Stefi egy Giszkalay-verssel ért el nagy sikert (…) Gross Roizele egy Csernichovszky verset interpretált nagy hatással (…) A műsort Obrát Gizi ötletes záróbeszéde fejezte be. Ezután nagyszabáú renderlijáték vette kezdetét, melyben a szerencse mindvégig a Keren Kajemetnek kedvezett.

1 komment

Leave a Reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .