Gondolatok Tisá Beáv előtt: Ha izraeli vagy, akkor automatikusan a tóra...

Aser Róna/ujkelet.live A legenda szerint Napóleon hódító hadjárata során áthaladt egy elfoglalt kelet-európai kisvároson. Az egyik épületből sírást és jajveszékelést hallott, leszállott hát a lováról...

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:6

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:6 בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר...

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:5

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:5 בית שמאי אומרים אין שורין דיו וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום ובית הלל מתירין Sámmáj iskolája így...

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:3

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:3 לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא...

Tis’á böáv 5777 – Jeruzsálemi emlékezés az időtlenre

Halmos László/ izraeli-hírlevél Hétfő estétől kedd estéig emlékezünk a két jeruzsálemi Templom pusztulására. Két, az ókor különböző időszakaiban állt Szentélyről, amelyet egy-egy, az országra törő...

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:8

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:8 חתן אם רצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון קורא רשב"ג אומר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול A...

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:6

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:6 רחץ לילה הראשון שמתה אשתו אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ אמר להם איני כשאר...

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:5

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:5 חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה...

Misna: Bráchot 2:3

Bráchot 2:4 szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה   A mesterek mondhatják a fa vagy...

Bráchot 2:3

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:3 הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא קרא ולא דקדק באותיותיה רבי יוסי...