Kategória: Talmud

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:6

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:6 בית שמאי אומרים אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור אלא כדי שיהבילו מבעוד יום ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין ובית הלל מתירין בית שמאי אומרים אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום […]

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:5

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:5 בית שמאי אומרים אין שורין דיו וסממנים וכרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום ובית הלל מתירין Sámmáj iskolája így mondja: nem áztatjuk[1] a tintát[2], a festéket[3], vagy a takarmányt[4], hacsak nem áznak el[5] teljesen még aznap[6]. Hillél iskolája megengedi. [1] […]

Szemelvények a Misnából. Sábát 1:3

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Sábát 1:3 לא יצא החייט במחטו סמוך לחשכה שמא ישכח ויצא ולא הלבלר בקולמוסו ולא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר באמת אמרו החזן רואה היכן תינוקות קוראים אבל הוא לא יקרא כיוצא בו לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל […]

Tis’á böáv 5777 – Jeruzsálemi emlékezés az időtlenre

Halmos László/ izraeli-hírlevél Hétfő estétől kedd estéig emlékezünk a két jeruzsálemi Templom pusztulására. Két, az ókor különböző időszakaiban állt Szentélyről, amelyet egy-egy, az országra törő nagyhatalom az állami léttel együtt megsemmisített. A két Templom elpusztítása a zsidó hagyomány szerint ugyanarra a napra, Áv hónap 9.-re esett: az elsőt Nebukadnécár […]

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:8

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:8 חתן אם רצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון קורא רשב”ג אומר לא כל הרוצה ליטול את השם יטול A vőlegény, ha akar Smát mondani az első este, mondjon. Rábán Simon ben Gámliél mondja: nem mindenki ejtheti ki az Ö.való nevét, […]

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:6

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:6 רחץ לילה הראשון שמתה אשתו אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שאבל אסור לרחוץ אמר להם איני כשאר כל אדם אסטניס אני Felesége[1] halálának estéjén[2] megmosakodott. Kérdezték a tanítványai: Nem azt tanítottad, mesterünk, hogy a gyászolónak tilos mosakodnia[3]? Így felelt: […]

Szemelvények a Misnából. Bráchot:2:5

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:5 חתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה מעשה ברבן גמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא אמרו לו תלמידיו לא למדתנו רבינו שחתן פטור מקריאת שמע בלילה הראשון אמר להם איני שומע לכם לבטל ממני מלכות […]

Misna: Bráchot 2:3

Bráchot 2:4 szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi האומנין קורין בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן רשאין לעשות כן בתפלה   A mesterek[1] mondhatják[2] a fa vagy a fal tetején[3], ez azonban a tfilára[4] nem vonatkozik[5].   [1] Építészek, mesteremberek, akik extrém helyzetekhez szoktak hozzá [2] A […]

Bráchot 2:3

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:3 הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא קרא ולא דקדק באותיותיה רבי יוסי אומר יצא ר’ יהודה אומר לא יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה Ha mondja a Smát, és nem […]

Bráchot 2:2

szerző: dr. Frölich Róbert országos főrabbi Bráchot 2:2 אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה בין שניה לשמע ובין שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק א”ר יהושע בן קרחה למה קדמה […]