Abbász az ENSZ-ben: Mi olyat tudnék mondani népem szenvedéséről, amit még nem mondtam el?

3
A Palesztin Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász az ENSZ BT-ben 2020. február 11. Forrás: Youtube

ujkelet.live

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke 2020. szeptember 25-én beszédet mondott az ENSZ Közgyűlése előtt.

A fordítás az angol nyelvű verzió alapján készült.

Az alábbiak nem tükrözik az Új Kelet Live álláspontját, támogatását vagy véleményét

Az Irgalmas Isten nevében,

Őexcellenciája Volkan Bozkir úr, a közgyűlés elnöke

Őexcellenciája António Guterres főtitkár úr

Hölgyeim és uraim, a küldöttségek vezetői és tagjai,

Eltűnődtem e nyilatkozat készítése során, mit tudnék még mondani Önöknek, a korábbi nyilatkozataimban már elmondottak után, az örök tragédiáról és szenvedésről, amelyet népem szenved el – aminek a világ naponta tanúja -, valamint jogos törekvéseikről – amelyeknek még teljesülniük kell – a világ népei által élvezett szabadságért, függetlenségért és emberi méltóságért.

Meddig marad, hölgyeim és uraim, Palesztina kérdése igazságos megoldás nélkül, amint azt az ENSZ állásfoglalásai rögzítik? Meddig marad a palesztin nép izraeli megszállás alatt, és meddig marad a palesztin menekültek millióinak kérdése igazságos megoldás nélkül az ENSZ által 70 évvel ezelőtt megállapítottaknak megfelelően?

Hölgyeim és Uraim,

A palesztin nép több mint 6000 éve van jelen szülőföldjén, Palesztinában, az őseik földjén, és továbbra is ezen a földön fognak élni, rendíthetetlenül a megszállás, az agresszió, valamint a csalódások és árulások dacára, amíg jogaik nem teljesülnek. Mindennek ellenére, tűrnek, és továbbra is kitartanak, a nemzeti döntésünket célzó igazságtalan blokád ellenére sem hódolunk be, vagy adjuk meg magunkat, és nem térünk el alapvető álláspontjainktól, és győzni fogunk, ha Isten is úgy akarja.

Hölgyeim és Uraim,

Elfogadtuk a nemzetközi jog rendelkezéseit és az ENSZ határozatait, és ezt megtettük annak ellenére, hogy történelmi igazságtalanság elszenvedői vagyunk 1917-től napjainkig, és annak ellenére, hogy ezek az állásfoglalások csak az 1967-ben elfoglalt területeket ismerték el palesztinként.

Mégis, az izraeli megszálló hatalom az Egyesült Államok jelenlegi kormányának támogatásával az ezen alapuló igazságos megoldást az Egyesült Államok „évszázad megállapodása” -val és Palesztina állam földterületének több mint 33% -ának tervezett annektálásával kívánja helyettesíteni, a megszállt Kelet-Jeruzsálem, beleértve az al-Aksza mecset és a Szent Sír templom annektálása mellett. Ezt az egyezményt elutasítottuk, csakúgy, mint a nemzetközi közösség, mivel ellentétes a nemzetközi joggal és az ENSZ határozataival, amelyek többek között 2012-ben elismerték Palesztina állam létezését [megfigyelő állami státusra emelték az ENSZ-ben – a szerk.] a nemzetközi rend részeként.

Mindig is igazságos, átfogó és tartós békére törekedtünk, és egyetértettünk a számunkra bemutatott összes kezdeményezéssel. Az életemet szenteltem ennek az áhított békének a megvalósításáért, nevezetesen 1988 óta, amelyet a madridi konferencia és az oslói megállapodás követett 1993-ban, és mind a mai napig. Elfogadtuk és elkötelezettek maradtunk az Arab Béke Kezdeményezés mellett, mivel az békét, biztonságot és együttélést biztosít, amint a megszállás megszűnik. Mindezt a béke érdekében tettük.

Mit tett cserébe Izrael, a megszálló hatalom? Megsértette a velünk aláírt összes megállapodást, aláásta a kétállami-megoldást elnyomó gyakorlataival: gyilkolással és bántalmazással, letartóztatásokkal, otthon rombolásokkal, gazdaságunk megfojtásával, és szisztematikusan a megszállt Jeruzsálem jellegének és identitásának megváltoztatásával, annak muszlim és keresztény szent helyeinek támadásával, nevezetesen az al-Akasa mecsetet, és telepes gyarmatosításának folytatásával a földünkön és népünk ellen, figyelmen kívül hagyva az Arab Béke Kezdeményezést a békéért, és vakmerő egyoldalú intézkedésekkel most aktívan próbálja megölni a béke újabb lehetőségét.

Végül az Egyesült Arab Emírségekkel és Bahreinnel normalizációs megállapodásokat jelent be, megsértve az Arab Béke Kezdeményezést, valamint a nemzetközi joggal összhangban álló átfogó, tartós és igazságos megoldás meghatározását. A Palesztinai Felszabadítási Szervezet nem adott senkinek felhatalmazást arra, hogy a palesztin nép nevében beszéljen vagy tárgyaljon, és régiónkban a tartós, átfogó és igazságos béke felé vezető egyetlen út megköveteli a megszállás megszüntetését és Palesztina állam függetlenségének biztosítását az 1967-es határokon, Kelet-Jeruzsálem fővárossal.

E tekintetben felszólítom az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, hogy a Kvartettel és a Biztonsági Tanáccsal együttműködve tegye meg az előkészületeket egy nemzetközi konferencia összehívására teljes felhatalmazással és valamennyi érintett fél részvételével, jövő év elején, hogy vegyen részt egy valódi békefolyamatban, amely a nemzetközi jogon, az ENSZ határozatain és a vonatkozó meghatározásokon alapul, és amely véget vet a megszállásnak és megvalósítja a palesztin nép szabadságát és függetlenségét államukon belül, amelynek fővárosa Kelet-Jeruzsálem az 1967-es határokon, és megoldást talál a végleges státusszal kapcsolatos összes kérdésre, különös tekintettel a menekültek kérdésére, a 194-es határozat alapján.

Hölgyeim és Uraim,

Azok, akik úgy gondolják, hogy a palesztin nép együtt élhet a megszállással, vagy nyomás alá vonhatják őket és diktálhatnak neki, illúzióban élnek, csakúgy, mint azok, akiket félrevezetnek, azt feltételezve, hogy megkerülhetik népünket, akik ezt a küzdelmet folytatják, és ez az ő kizárólagosságuk. Tudja meg mindenki, hogy régiónkban nem lesz béke, biztonság, stabilitás és együttélés, míg ez a megszállás folytatódik, és a konfliktus magjának számító Palesztina kérdésének igazságos, átfogó megoldását továbbra is tagadják.

Palesztinában, hölgyeim és uraim, egy élő nemzet van, kreatív, civilizált, békeszerető, szenvedélyesen törekszik a szabadságra. Egy nemzet, amely képes volt az életünket ostromló megszállás ellenére aktív és modern társadalmat építeni, amely hisz a demokráciában és a jogállamiságban, és minden politikai és filozófiai különbség ellenére meg tudta őrizni nemzeti létét és identitását a különböző komponensei között. Itt vagyunk, az Önök által túl jól ismert akadályok ellenére, parlamenti választások tartására, majd elnökválasztásokra készülve, az összes frakció és politikai párt részvételével.

A nemzeti egység és a demokrácia zászlaja alatt folytatjuk az élet és a remény megteremtését. Továbbra is ellenállunk minden eltörlési kísérletnek és tervnek, és biztosítani fogjuk a nemzetek között minket megillető és természetes helyünket, és gyakoroljuk a nemzetközi legitimitás által ránk ruházott jogokat, ideértve azt a jogunkat is, hogy a nemzetközi joggal összhangban ellenálljunk ennek a megszállásnak.

Folytatjuk államunk intézményeinek kiépítését és megszilárdítását a jogállamiság alapján. Folytatni fogjuk a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet, ahogyan az elmúlt évek során tettük. Hűek maradunk a békéhez, az igazsághoz, az emberi és nemzeti méltósághoz minden körülmények között. Tisztelgek a nagy palesztin nép előtt, amely bátran folytatja a szabadságért és a függetlenségért folytatott harcot. Tisztelgek mártírjaink, foglyainkat és sebesültjeink előtt. Tisztelgek Jeruzsálem és népünk előtt, akik eltántoríthatatlanul maradnak annak szent helyein. Tisztelgek népünk előtt az ostromlott Gázai övezetben. Tisztelgek népünk előtt a menekülttáborokban mindenütt. Tisztelgek mindazok előtt, minden országból, nemzetből és szervezetből, akik támogatnak minket és kiállnak jogaink mellett.

Béke Önökkel!

    

3 Kommentek

 1. Akár meggyőző is lehetne…. De – az a 6000 év hogy jött ki? Vajon a többi érv és állítás is ennyire megalapozott?

 2. Hogy ez Abasz úr hazudik! Elfelejtette megemliteni, hogy az szervezet ahol beszédét tartotta, 1947. November 29 – én, hozott egy határozatot, mely felosztotta a volt Brit gyarmathoz területeket, két államra egy zsidó s egy arab állam létesitésére, mely akkor meg lett volna a Palesztin állam ! Hogy mi tőrtént a gyakorlatban, azt már mindenki tudja ! Még egy megjegyzés – Mióta Izrael állama létezik, azóta állandó terror, alatt van Izrael éllama !

 3. 2o2o.szept.25 Az ENSZ kőzgyűlésen Mahmúd Abbasz elnök felszóllalására:

  A következő hazugságok hangzottak el,s ezeket kellene igazságra fordítani! Beszéljünk arról,hogy az arab gyerekeket nemzedékek óta,hazug történelemkönyv alapján tanítják! Az ő térképükön nem is szerepel Izrael állama !!! Mahmúd Abbász elnök szégyent hoz a népére,s mikor ezt felismerik,békét fognak akarni! A palesztin nép nincs Izrael megszállása alatt!

  Ime az igazság!
  1922-ben a Népszövetség Nagy-Brittaniát bízta meg Palesztina igazgatásával. Ez az ország kettéosztásához és az arab Transzjordánia megalakulásához vezetett! Palesztina egész területének csak egy negyede maradt meg,mint valamely leendő zsidó nemzeti állam csírája.

  A II,világháború után zsidók ezrei vándoroltak be,hogy megalapítsák és meg is védjék telepeiket. 1947-ben Anglia elfáradt a közvetítő szerepbe,s az ENSZ I s m é t felosztotta az országot és a zsidóknak sokkal kisebb területet juttatott annál, mint amit kértek,de létrejőtt a zsidó állam!
  Az arabok visszautasították az ENSZ határozatát.
  1948 májusában Nagy Brittania kivonult, az izraeliek pedig kikiálltották független államukat! Ezután hat arab hadsereg megtámadta Izraelt! Döntő vereséget szenvedtek a világ ámulatára és elismerték Izrael államát,ami 1949-ben az ENSZ tagja lett!

  Azóta öt háborúban győzőtt Izrael,s mindegyiknél az arabok támadták!—-majd veszítettek! Haditörvény,ha a támadók vereséget szenvednek,egyuttal területet is vesztenek,ami hivatalosan is,a győztesek kezébe kerül! Ennek ellenére Izrael visszaadta a győzelmes háborúban elfoglalt területeit,csupán biztonsági okokból tartotta meg a Golán fensíkot!

  Majd két olyan béketárgyalásra került sor amelyben Izrael lemondott 97%-ban a területekről—Juda és Somron— a békekötés javára. Ez Arafat idejében történt,amikor Clinton elnök közvetített.Ezt nem fogadták el. A másik kezdeményezés Abbasz elnök és Olmert izraeli miniszterelnök között zajlott le,s amit szintén eutasítottak.

  Azóta a Jordántól nyugatra fekvő városokat,telepeket,azaz 7 várost Izrael vissza adott az araboknak béke nélkül.Továbbá délen,már vissza adta a Szináj félszigetet. Gázával sor került a Felhőoszlop hadműveletre.majd az Erős szikla hadműveletre,miután Saron,vezérkari főnök kivonúlt,a zsidókkal együtt,Gázából! Béke nélkül! Igy a palesztin nép a Fatach,majd a Hámász terrorszervezet vezetése alá került! Az ENSZ és az arab államok anyagi támogatásait fegyverekre,alagutakra,rakétákra fordítják s a palesztin nép csak egyre szegényebb sorsba kerül! Izrael segít nekik,villanyáram-,gáz ellátásában,mégis támadják,mert nem békét akarnak,hanem folyamatos pénzforrásokat!

  Most,hogy 2o2o szept.15.én létrejőtt az Egyesűlt Államok által támogatott,t ö r t é n e l m I jelentőségű b é k e —-2o év után — Izrael és az arab Egyesűlt Emírségek,valamint Bachrein államok között,felnyílt az arab államok szeme. Miszerint az Izraellel kötött béke,gazdasági-,tudományos-,kulturális-,társadalmi fellendűlést jelent számukra,s ezáltal népük jóllétét tudják biztosítani.

  Nos,ez az a pont,amibe belebukik Mahmúd Abbász elnök! Az arab államok folyamatosan fogják vissza ,azokat a pénz-forrásokat,amiket Gázának,azaz,a Hámász terrorszervezetnek folyósítottak! Már tudják,hogy nem akarnak békét Izraellel,és a saját népük sem érdekli őket! Izrael tud segíteni,de csak úgy,ha a Hámász terrorszervezet megszűnik létezni! Ezt pedig az ENSZ világszervezetnek is tudomásúl kell vennie,s nem a félelem politikáját folytatni a terrorral szemben. A “két kulacsos” politikáját fel kell adnia s szembe menni a terrorral,az európai nép biztonsága érdekében!

Leave a Reply to Gavriel Zeevi Cancel reply

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .